Tjänster

Standardiserade processer med valfrihet

2018-07-05

”Standardiserade rutiner med valmöjlighet och skräddarsydda lösningar efter behov”   Den största administrativa arbetsinsatsen för fiberföreningen är att skicka ut fakturor för fibertjänsterna till medlemmarna samt följa upp och kräva in de avgifter som inte kommit in till förfallodagen. Utöver detta har föreningen ett antal leverantörsfakturor att betala varje år. Det kan vara

Personlig service

2018-07-05

Kundservice för föreningens medlemmar Det uppstår ibland frågor kring fiberfakturor och betalningar av dessa. Eftersom det är vi som skickar ut och hanterar fakturor och påminnelser är det också vi som svarar på frågor kring dessa. Det kan handla om borttappade e-postfakturor, missade betalningar, byte av fakturatyp eller frågor kring

Momsredovisning, årsredovisning och deklaration

2018-07-05

Momsredovisning och momsdeklaration Beroende på hur mycket moms som företaget eller fiberföreningen beräknar att få tillbaka kan man välja att momsredovisa antingen en gång per år, kvartalsvis eller varje månad. Vi stämmer av momskonton och ser till att momsdeklarationen blir upprättad och inskickad i tid. Sköter ni själv era betalningar får ni

Bokföring och redovisning

2018-07-05

Bokföring och redovisning Löpande bokföring, periodiseringar, avskrivningar samt avstämningar. Ni har tillgång till balans- och resultatrapporter direkt via webbportalen. Era leverantörer skickar sina fakturor direkt till er för kontroll och dessa samt övriga kvitton för utlägg och verifikat laddas upp i webbportalen för elektronisk attestering/signering. Tjänsten består av: Avstämningar mot

Leverantörsfakturor

2018-07-05

Grunddata & medlemsuppgifter Grunden för att hantera fiberföreningens fakturor till medlemmarna är att förse vårt system med den data som behövs. Detta är uppgifter om föreningens medlemmar och vilka abonnemang dessa har tecknat sig för samt vilka priser som dessa tjänster har. De tjänster som kan finnas är t.ex. gruppabonnemang/Triple

Fakturering

2018-07-04

Grunddata & medlemsuppgifter Grunden för att hantera fiberföreningens fakturor till medlemmarna är att förse vårt system med den data som behövs. Detta är uppgifter om föreningens medlemmar och vilka abonnemang dessa har tecknat sig för samt vilka priser som dessa tjänster har. De tjänster som kan finnas är t.ex. gruppabonnemang/Triple