Leverantörsfakturor

Grunddata & medlemsuppgifter

Grunden för att hantera fiberföreningens fakturor till medlemmarna är att förse vårt system med den data som behövs. Detta är uppgifter om föreningens medlemmar och vilka abonnemang dessa har tecknat sig för samt vilka priser som dessa tjänster har. De tjänster som kan finnas är t.ex. gruppabonnemang/Triple play, serviceavgift, fakturerings- och påminnelseavgifter samt medlemsavgifter.

Dessa uppgifter importeras till vårt system.

I vår webbportal får föreningens styrelserepresentanter tillgång till all medlemsinformation och kan uppdatera denna vid behov. Här kan även medlemmarna själva göra viss uppdateringar av fakturaadress, fakturatyp, se historiska fakturor, mm via ”Min sida”.

Tjänsten består av:
  • Övrig kundfakturering
  • Betalning av leverantörsfakturor
  • Betalning av utlägg mm
  • Kravhantering av alla fakturor
  • Upprättande av bokföringsunderlag/verifikat