Bokföring och redovisning

Bokföring och redovisning

Löpande bokföring, periodiseringar, avskrivningar samt avstämningar. Fiberföreningen har tillgång till balans- och resultatrapporter direkt via webbportalen.

Era leverantörer skickar sina fakturor direkt till er för kontroll och dessa samt övriga kvitton för utlägg och verifikat laddas upp i webbportalen för elektronisk attestering/signering.

Tjänsten består av:
  • Avstämningar mot bankkonto/inläsning av transaktioner
  • Löpande bokföring
  • Periodiseringar av kostnader och avskrivningar
  • Underlag för skatter och avgifter
  • Månadsvis resultat- och balansrapport till fiberföreningen