Momsredovisning, årsredovisning och deklaration

Momsredovisning och momsdeklaration

Beroende på hur mycket moms som fiberföreningen beräknar att få tillbaka kan man välja att momsredovisa antingen en gång per år, kvartalsvis eller varje månad.

Vi stämmer av momskonton och ser till att momsdeklarationen blir upprättad och inskickad i tid. Sköter fiberföreningen själv sina betalningar får föreningens kassör en kopia på momsdeklarationen med uppgift om hur mycket som ska betalas in eller fås tillbaka i moms.

Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration

Vi gör årsbokslut och tar fram årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna riktlinjer samt sköter Arsredovisningfiberföreningens inkomstdeklaration. Vi ser till att momsdeklarationen blir upprättad och inskickad i tid och sköter fiberföreningen själv sin bokföring får föreningens kassör en kopia på momsdeklarationen med uppgift om hur mycket som ska betalas in eller fås tillbaka i moms.

Tjänsten består av:
  • Momsdeklaration, månads, kvartals- eller årsvis
  • Upprättande av årsbokslut med periodiseringar och övriga omföringar
  • Upprättande av årsredovisning i samråd med fiberföreningen
  • Inkomstdeklaration till Skatteverket