Personlig service

Kundservice för föreningens medlemmar

Det uppstår ibland frågor kring fiberfakturor och betalningar av dessa. Eftersom det är vi som skickar ut och hanterar fakturor och påminnelser är det också vi som svarar på frågor kring dessa. Det kan handla om borttappade e-postfakturor, missade betalningar, byte av fakturatyp eller frågor kring inbetalningar.

Vi har en kundtjänst via e-post och telefon där fiberföreningens medlemmar har möjlighet att kontakta oss med sina frågor och få personlig service.

Webbportal för styrelse och medlemmar

I vår webbportal kan föreningens medlemmar själv ändra sin fakturaadress, kontaktuppgifter, välja fakturatyp och se sina aktuella och tidigare fakturor samt betalningsstatus för dessa.

Föreningens styrelse eller administratörer kan se och ändra alla medlemmars uppgifter samt se och lämna underlag och dokument. Här finns aktuella faktureringslistor, utbetalningsunderlag och ekonomiska rapporter. Vårt behörighetssystem ser till att alla bara kommer åt den information som man har behörighet till.

Styrelsens bollplank

Vi har mångårig erfarenhet av styrelsearbete och att driva just ekonomiska fiberföreningar. Oavsett om det handlar om frågor kring stadgar, avtal, budget, ekonomi eller skattefrågor finns vi här som bollplank och stöttar föreningens styrelse i sitt arbete.

Större utredningsarbete eller framtagande av underlag debiterar vi för, men råd och våra erfarenheter bjuder vi självklart på. Vi är aldrig längre bort än ett mail eller ett telefonsamtal.