Standardiserade processer med valfrihet

”Standardiserade rutiner med valmöjlighet och skräddarsydda lösningar efter behov”

 

Den största administrativa arbetsinsatsen för fiberföreningen är att skicka ut fakturor för fibertjänsterna till medlemmarna samt följa upp och kräva in de avgifter som inte kommit in till förfallodagen. Utöver detta har föreningen ett antal leverantörsfakturor att betala varje år. Det kan vara för gruppabonnemang (Triple play) till en kommunikationsoperatör, service och reparationer av nätet, el till nodhus, mm.

En annan tung arbetsuppgift för föreningens kassör är den löpande bokföringen och redovisning av skatter och avgifter. Alla dessa arbetsuppgifter eller delar av dessa finns möjlighet att få hjälp med av oss. Nedan har vi delat in dessa tjänster i fyra delar. Man kan, utöver vår bastjänst fakturering, välja en eller flera av dessa tjänster beroende på vad man bedömer hinna med och klara av själv inom fiberföreningen.

Välj de tjänster som ni har behov av

Vår vision är att ge våra kunder möjligheten att plocka ”russinen ur kakan” och bara köpa det man behöver hjälp med.

Börja med bastjänsten fakturering och bygg sedan på med fler tjänster eller starta med alla på en gång. Snabb uppstart från avtal till första fakturering och ett personligt och nära samarbete mellan oss och fiberföreningen. Professionell och effektiv hantering av administrationen i specialanpassat IT-system.

Föreningens arbetsinsats

Fakturering av fibertjänsterna

I faktureringstjänsten hanteras alla fakturor till medlemmarna kvartalsvis i förskott. På fakturorna finns avgifter för fibertjänster, serviceavgift/byanätsavgift, avgift för brevfaktura och ev. medlemsavgift när det är aktuellt. Även andra avgifter som föreningen behöver ta ut av sina medlemmar, både med och utan moms, kan tas med på fakturan. Alla inbetalningar hamnar på vårt klientmedelskonto och bokförs av oss.

Efter förfallodatum, och i god tid före att fiberföreningens faktura för avtalade gruppabonnemang förfaller, betalas hela den inbetalda summan ut till fiberföreningen som en enda utbetalning. Detta innebär att det blir minimalt med arbete för föreningens kassör.

Bokföring och redovisning

Väljer föreningen även tjänsten bokföring och redovisning tar vi hand om all löpande bokföring. Föreningens ordförande eller kassör behöver se till att alla inkomna fakturor och kvitton för utlägg, m.m. skannas och läggs in i webbportalen och blir elektroniskt attesterade. Efter det sköter vi resten.

Leverantörsfakturering

Vi kan även ta hand om och betala föreningens leverantörsfakturor och se till att skicka ut övriga kundfakturor om det är aktuellt. Vi ser då till att leverantörsfakturor blir betald i rätt tid och att kundfakturor skickas ut och blir betalda. Föreningens ordförande eller annan representant attesterar alla leverantörsfakturor elektroniskt innan betalning sker.

Momsredovisning, årsredovisning och inkomstdeklaration

Momsredovisning görs månads-, kvartals- eller årsvis beroende på vad föreningen har valt för redovisningsintervall hos Skatteverket. Sköter vi föreningens bokföring ser vi till att momsredovisningen görs i tid och att momsdeklarationer lämnas in. I samråd med föreningens styrelse gör vi föreningens bokslut och tar fram årsredovisning samt deklaration och ser till att ev. skatt betalas in i tid. Föreningens styrelse ser till att det tas fram en verksamhetsberättelse till årsredovisningen.