Fiberfaktura

Redovisningsbyrån för små och medelstora företag


Vi är en liten och personlig redovisningsbyrå med hög servicenivå och vill att varje kund skall känna sig viktig för oss. Vi riktar oss i första hand mot små och medelstora företag samt ekonomiska föreningar. Som kund hos oss avgör ni själva vilka delar ni vill ha hjälp av oss med.

 

Professionell hantering av fakturering och ekonomiadministration för er fiberförening

I ett specialutvecklat administrationssystem hanteras föreningens medlemsregister och alla faktureringsrutiner. När ni lämnat över er fakturering och ekonomiadministration till oss kan ni lugnt luta er tillbaka. Vi sköter allt åt er i fortsättningen. 

Fakturering

Fakturering till medlemmarna samt kravhantering och utbetalning av fakturerad totalsumma till fiberföreningen.

Läs mer >>

Leverantörsfakturor

Hantering av fiberföreningens samtliga leverantörsfakturor och fakturering till övriga kunder inklusive kravhantering.

Läs mer >>

Bokföring och redovisning

Bokföring och redovisning samt löpande rapportering till föreningens styrelse.

Läs mer >>

Momsredovisning, årsbokslut och deklaration

Komplett årsredovisning, redovisning av skatter och avgifter samt deklaration för fiberföreningen.

Läs mer >>

Personlig service

Vi tror på tillgänglighet och personlig service. Vi ger både föreningens styrelse och medlemmar möjlighet att snabbt och enkelt få hjälp och svar på sina frågor.

Läs mer >>

Standardiserade processer med valfrihet

Vi vill ge våra kunder möjligheten att plocka ”russinen ur kakan” och bara köpa det man behöver. Faktureringen är grunden som sedan kan byggas på med fler tjänster.

Läs mer >>